Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Ornäs skola

En om- och utbyggnad av Ornäs skola planeras våren 2021.

Ornäs skola är i behov av en utbyggnad för att klara kommande behov i verksamheten. Det finns ett behov av både fler förskoleplatser samt grundskoleplatser i upptagningsområdet.

En om- och utbyggnad av befintlig skola har projekterats och upphandlats.

Frågor och svar:

Vad ska göras?
Planen är att befintlig skola ska byggas ut med en tillbyggnad/vinkel, en förlängning på befintlig byggnad samt att en del av befintlig skola kommer att byggas om för omfördelning av verksamheterna internt.
Utvändig skolmiljön kommer att delvis rustas upp samtidigt som en omfördelning av gårdarna utförs.

Vem bygger?
Upphandlad entreprenör är Byggpartner.

När startar bygget?
Då överklagan på bygglovet av tillbyggnaden inkommit behöver processen med markberedning för byggnaden inväntas innan mer information kan ges.

När är bygget klart?
Då överklagan på bygglov inkommit behöver den processen inväntas innan mer information kan ges.

Hur påverkas verksamheten av om- och utbyggnationen?
Ombyggnationen ska utföras så att verksamheten påverkas i så liten grad som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns.

Övrigt:
Om detaljplanen för Ornäs hamn går igenom kommer även en stor fotbollsplan att anläggas i direkt anslutning till skolans område. Den ingår inte i skolans projekt utan ligger inom kultur & fritids planer för området.