Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Paradisskolan

Paradisskolan byggs i stadsdelen Tjärna i Borlänge och planeras att stå klar hösten 2021.

Paradisskolan omfattas av cirka 7 200 kvm skollokaler, varav en förskola med fyra avdelningar och en 4-parallellig grundskola för barn i förskoleklass till och med årskurs sex. Utöver skolan byggs även en idrottshall på ca 2 000 kvadratmeter.

Ambitionen finns att skapa möjligheter att använda lokalerna för andra verksamheter även utanför skolans tid.

Borlänge kommun och Hemsö Fastighets AB har undertecknat överlåtelseavtal för marken och upprättat villkor för ett kommande hyresavtal. Kommunen tecknar ett 20-årigt hyresavtal för att hyra lokalerna av Hemsö Fastighets AB när byggnationen är klar. Upphandling av skolan kommer ske gemensamt genom lagen om offentlig upphandling.

Projekteringen, upphandlingen och bygget av Paradisskolan och idrottshallen sker i nära samarbete mellan kommunen och Hemsö Fastighets ABlänk till annan webbplats.

Fakta: Paradisskolan

Vad byggs?
En förskola med fyra avdelningar och en 4-parallellig grundskola för barn i förskoleklass till och med årskurs sex.

Även en idrottshall byggs.

Paradisskolan kommer ha plats för cirka 70 förskolebarn och cirka 500 elever initialt som kan växa till cirka 650–700 elever.

Status på projektet?
Pågår

Beräknas starta?
Första spadtag togs 13 januari 2020.

Beräknas stå klart?
Inflytt till hösten 2021