Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Visionsbild Soltorgsgymnasiet

Visionsbild Copyright: PE Teknik & Arkitektur, Christoffer Grate, Arkitekt SAR/MSA. Bild: Erik Hjerdin

Soltorgsgymnasiet

Soltorgsgymnasiet byggs om

Projektet innefattar nyproduktion av en byggnad där de gamla modulerna stod med matsal på nedervåning och nya biologilokaler samt personalytor på övervåning. Det kommer även att ske ombyggnation i befintlig byggnad där gamla matsalen på bottenvåning kommer att göras om till ny teknikavdelning, övervåning kommer att inrymma bibliotek i nya lokaler och två nya teorisalar. Cafeterian kommer att flyttas och få ny plats i centralkapprummet.

Byggnationen är påbörjad under hösten 2020

Bilder fasad Soltorgsgymnasiet


Den 5 november 2020 togs det symboliskta spadtaget för ombyggnation av Soltorgsgymnasiet.

Spadtag Soltorgsgymnasiet november 2020

På bilden från vänster: Mikael Ekstrand, Dala Byggsamverkan AB, Lena Hjort (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Hans Karlsson, rektor Soltorgsgymnasiet.

Om Soltorgsgymnasiet:

Den 8 februari 1961 invigdes det Högre tekniska läroverket i Borlänge, som kom att kallas Soltorgsskolan, sedermera Soltorgsgymnasiet. Tidigare fick de ungdomar som ville ha teknisk utbildning på gymnasienivå åka till exempelvis Gävle eller Örebro.

På Soltorgsgymnasiet går 515 elever och här arbetar drygt 50 lärare och annan personal. Skolan ligger intill idrottsanläggningen Maserhallen. Skolan har tre högskoleförberedande program: naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt humanistiska programmet – Tvär.

Varför byggs skolan om?

Paviljongen på Soltorgsskolan uppfördes 1979 och är sliten samt att skolan matsal idag är för liten i förhållande till antal elever och lärare på skolan.

Underhållsbehoven är stora och byggnaden genomgick statusbesiktning under våren 2018. Därefter beslutade kommunstyrelsen att starta en styrgrupp inför en projektering för renovering och ombyggnation av skolan.

När är byggnationen klar?

Nyproduktionen/ombyggnationen kommer att ske etappvis. Verksamheten flyttar in i den färdigställda nya byggnaden under Januari 2022 och när den är klar påbörjas ombyggnation av befintlig matsal till tekniksalar. Dessa beräknas stå klart under hösten 2022.

Hur påverkas verksamheten under bygget?

Bygget kommer att utföras så att verksamhet ska kunna pågå parallellt under ombyggnationen och utföras så att verksamheten påverkas i så liten grad som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns.

Vad kommer det att kosta?

Den totala budgeten för nyproduktion och renovering är i dagsläget beräknad och beslutad till ca 70 miljoner kronor.

Vem bygger?

Den upphandlade entreprenören är Dala Byggsamverkan AB.

Vad händer i bygget just nu?

Markarbete samt arbete med grund till utbyggnaden pågår.