Borlänge kommun

Alsbäck - nya bostäder

På platsen för Alsbäcks uttjänta och nedlagda skola planerar Tunabyggen för preliminärt ett 30-tal nya bostäder.

Husens utformning är tänkt att knyta an till byggnadstraditionen i trakten. De preliminära planerna är att bygga hus i trä, med 4-5 lägenheter i varje, samlade kring gårdstun.

Läs mer på AB Stora Tunabyggens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skissen visar hur den planerade nybyggnationen i Alsbäck kan komma att se ut.