Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Karta över Bro och det bostadsområdet som ska byggas 

Bro - bostadsexploatering

Borlänge kommun är i stort behov av nya bostäder och arbetar ständigt med att möjliggöra för byggandet av fler bostäder i olika boendeformer – småhustomter, bostadsrätter och hyresrätter.

Ett av de uttalade målen i strategisk plan för 2020-2023 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. är en ökning av tillgången till bostäder. Ambitionen är bland annat att tillskapa 1500 bostäder med variation i läge och utbud vilket motsvarar 375 bostäder per år.

Bro är ett område som har varit detaljplanerat för bostäder sedan 1993. Kommunen utreder nu möjligheterna att exploatera området.

Planen vid BRO 5:19 och BRO 6:4 medger byggnation av drygt 100 nya bostäder i olika etapper.

Detaljplan Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Bostäder, i vilken form utreds i projektet.

Varför ska det byggas i Bro?
Området har ett attraktivt läge och är detaljplanerat för bostäder sedan 1993.

När påbörjas bygget?
Datum för byggstart är fortfarande oklart. En arkeologisk förundersökning har genomförts som vägleder på vilket sätt området kan exploateras och bebyggas. Innan området kan bebyggas måste även en arkeologisk slutundersökning genomföras.

Vad händer nu?
Projektet är i utredningsskede och i dagsläget går det inte att säga hur det kommer se ut, om kommunen kommer att sälja marken eller på vilket sätt kommunen kommer att sälja marken. För tillfället arbetar kommunen fram en plan för hur en eventuell exploatering kan se ut och genomföras.

Du som har frågor angående projektet är välkommen att höra av dig till
Strategi- och exploateringskontoret.