Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Campus Borlänge

Kvarteret Mimer

Planarbete pågår för att möjliggöra en flytt av Högskolan Dalarna till Borlänge centrum. Flytten är tänkt att gå till Diös lokaler i Liljanhuset.

Detaljplanen föreslås göra det möjligt att bygga en högre byggnad med delvis ändrad användning på fastigheten Mimer 1 (Affärshuset Liljan). Byggrätten föreslås också öka genom att vissa byggnadsdelar tillåts kraga ut över den underliggande gatan. Den nya detaljplanen föreslås göra det möjligt att använda byggnaden till skolverksamhet i form av vuxenutbildning och gymnasium samt centrumändamål vilket innebär bland annat handel, kontor och restaurangverksamhet.

Fakta

Vad ska byggas?

Ett attraktivt och ändamålsenligt campus mitt i centrum dit Högskolan Dalarna i Borlänge kan flytta hela sin verksamhet.

Status på projektet?

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och här kan du läsa mer om planprocessen.

Läs mer om projektet på Diös hemsida Länk till annan webbplats.