Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Mats Knuts - ny förskola

I Borlänge finns stora behov att tillskapa fler platser inom vård & omsorg och förskola. En process har pågått kring detaljplan för 4st fastigheter i Matsknutsgårdarna och är nu avslutad. Nu ser kommunen över möjlighet för byggnation av en förskola på fastighet Mats Knutsgårdarna 1:3.

Frågor och svar

Vad planeras?
Byggnation av en ny förskola på fastighet Mats Knutsgårdarna 1:3. Det är den tomt där det tidigare fanns en skolbyggnad, som revs 2017.

Varför ska området bebyggas/vad planeras?
I Borlänge finns stora behov att tillskapa fler platser inom vård & omsorg och förskola. Fastigheten i Mats Knutsgårdarna ligger bra till för denna typ av verksamhet.

Vad händer nu?
Projektering är påbörjad och innan årsskiftet kommer bygglov lämnas in samt geotekniska undersökningar att genomföras på platsen.