Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya Anemonen förskola

Förskolan Anemonen är den första förskolan inom norra området som behöver nya lokaler. Här planeras nu en större förskola att byggas för att möta det behov som finns.

Idag står förskolan och grundskolan inför stora utmaningar i och med Borlänge kommuns expansion. Det betyder att nya förskole- och grundskoleplatser måste skapas i takt med att befolkningen ökar för att kommunen skall kunna garantera plats enligt lagens krav.

Förskolan Anemonen drabbades av vattenskada 2017 och man bedömde att skicket på förskolan var så pass dåligt att man ansåg det som ej lönsamt att renovera utan förskolelokalerna revs och verksamheten finns idag i en tillfällig modullösning.

Den 31 mars 2020 togs beslut av KSAU att bygga en ny större förskola för ca 150 barn på ytan intill nuvarande förskola, som i detaljplanen är planlagd för ändamålet.

Vid dialog med grannar i området kring Anemonen förskola så har en del frågor uppkommit. Dessa finns samlade och besvarade i dokumentet nedan.

Frågor och svar Pdf, 1.4 MB.

Visionsbild Nya Anemonen förskola

Visionsbild - Nya Anemonen förskola