Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Publicerad:

Nytt polishus byggs i Borlänge

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge. Nu byggs ett nytt polishus.

Polismyndigheten har letat efter en lämplig plats att bygga ett nytt polishus och har av Borlänge kommun fått förslag på möjliga platser. Den plats man beslutat sig för att bygga på är ytan mellan Gymnasiegatan och Djäknegatan, bakom Hagaskolan.

Anledningen till att polisen i Borlänge behöver bygga ett nytt polishus är att Polismyndigheten växer i hela Sverige och ska fortsätta växa under flera år framåt och att det befintliga polishuset inte lever upp till de krav som finns. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men också om att det finns krav på säkerhet som det befintliga huset inte kan tillgodose.

Frågor och svar:

Varför behövs ett nytt polishus?

Polisen har växt ur polishuset på Wallingatan i Borlänge. Allt fler polisanställda behöver få plats så huset räcker inte till. Det finns också en rad olika krav som ställs på polishus idag som inte fanns när det befintliga polishuset byggdes. Sammantaget innebär detta att det bästa är att bygga ett nytt polishus.

Var ska polishuset ligga?

Det ska ligga på en tomt mellan Aquanova och Hagagymnasiet i Borlänge. Fastigheten heter Gymnasium 2.

Varför har polisen valt just den tomten?

Tomten är tillräckligt stor för att det nya huset ska få plats och läget är optimalt, mycket på grund av att man snabbt kommer ut på E16 vid utryckningar, och att det är tillgängligt för allmänheten. Tomten gör det också möjligt att utöka verksamheten på sikt om behov skulle uppstå.

Hur påverkar det nya polishuset omgivningen? Kommer de närmaste grannarna att bli störda av sirener?

Sirener ska bara användas när det behövs, vilket främst är för att varna andra trafikanter på vägen. Vid utryckningar som startar vid polishuset kan det hända att man behöver använda sirener och blåljus. Men i de flesta fall befinner sig patrullbilen redan ”ute på stan” vid en utryckning, så de som bor grannar med polishuset löper lika liten risk att störas av sirener som de flesta andra i Borlänge.

Vilken typ av verksamhet kommer att finnas i det nya polishuset?

Förutom utryckningsverksamhet, områdespolisverksamhet och utredningsverksamhet kommer det att finnas en reception för passhantering och andra ärenden. Det kommer precis som i det befintliga huset även att finnas en arrest. Polishuset blir en av huvudstationerna i Dalarna och kommer att inrymma verksamhet som hanterar många ärenden över hela Dalarnas yta.

När byggs det nya polishuset?

Polishuset beräknas att stå klart under 2024, men det beror på en rad olika faktorer som kan förändra den tid det tar att bygga och flytta in verksamheten. Vi kan idag inte ge mer information kring själva byggprojektet. De frågorna hänvisar vi till polismyndigheten och Hemsö som är hyresvärd. Vi från kommunens sida kommer att följa den processen och göra det vi kan för att minimera olägenheter under byggtiden. Information om projektet kommer att finnas på: borlange.se/borlangevaxer

Länk till polismyndigheten samt hyresvärd Hemsö:

polisen.selänk till annan webbplats

hemso.selänk till annan webbplats

Polisen ska bygga nytt polishus även i Sälen. Hur påverkar detta bygget i Borlänge?

Inte alls. Polismyndigheten är i en expansiv fas där fler poliser ska utbildas och fler civil personal anställas. Fram till 2024 ska polisen bli cirka 38 000 anställda i hela Sverige. Självklart påverkar det polisen i Dalarna också, vilket är mycket positivt. Det ställer dock krav på att det måste finnas utrymme för medarbetarna, att det finns plats för nya fordon och så vidare. Därför bygger polisen nya polishus på flera ställen i länet ungefär samtidigt.