Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Ridcenter

Bakgrund – Borlänge ridcenter

Frågan om ridhus har varit aktuell i flera år. Det finns ett stort behov och intresse bland Borlänges ryttare, framförallt ridungdomar. I ett beslut i kommunfullmäktige år 2016 var förslaget att bygga ett nytt ridhus med tillhörande byggnader på en fastighet i Romme. Det projektet har stött på ett flertal utmaningar, bland annat arkeologiska utgrävningar och att det också har visat sig bli väldigt kostsamt att genomföra på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Ett nytt förslag om en satsning i Lerbäcken, Sör Sellnäs togs fram men är nu pausat.

En utredning pågår just nu i samarbete med 3 ridklubbar i kommunen.