Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Sellnäs - nytt bostadsområde

I detaljplan för fastighet 7:6 finns planer för ett nytt bostadsområde.
Inom området planeras åtta småhustomter med byggnader i högst en våning.

Under våren 2022 påbörjas arbetet med utbyggnad av gata och ledningar.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Inom området planeras åtta småhustomter med byggnader i högst en våning.

Varför ska området bebyggas?
Kommunen har stor brist på småhustomter och arbetar för att erbjuda tomter inom olika delar av kommunen.

Hur ser tidplanen ut?
Utbyggnad av gata och ledningar för området planeras att påbörjas under våren 2022. Gatan och ledningarna planeras att vara färdigställda hösten 2022. Därefter planerar kommunen att erbjuda tomterna för försäljning.

Vad händer med återvinningsstationen?
Vid en utbyggnad av området behöver återvinningsstationen flyttas. Ny placering för denna utreds. Finns förslag på ny placering tar vi tacksamt emot detta.