Borlänge kommuns logotyp

Ny matsal och kök på Maserskolan

En fristående byggnad med nytt kök och matsal har byggts vid Maserskolan.

Tidigare år har eleverna på Maserskolan ätit skollunch på en annan skola i närheten. Under byggnationen av den nya matsalen används skolans aula som tillfälligt gjorts om till matsal. Det är en tillfällig lösning som varar tills den nya matsalen står färdig. 

Byggnationen startade hösten 2018 och den nya matsalen stod färdig vid årsskiftet 2019/20.

Maserskolan har cirka 335 elever i årskurserna 7-9.

Fakta: Maserskolans nya matsal och kök

Vad ska byggas?
En ny matsal och kök ska byggas i en fristående byggnad vid Maserskolan.

När beräknas projektet starta?
Byggstart under 2018

När är bygget färdigt?
Årsskiftet 2019/2020

Status på projektet?
Matsalen invigdes i januari 2020