Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Markanvisningar

Genom att klicka vidare till pågående markanvisningar hittar du mer information om de områden vi markanvisar just nu.

Klickar du istället på kommande projekt hittar du information om vilka områden som kommer bli aktuella för markanvisning framöver.

Servicecenter

Strategi- och exploateringskontoret

E-post: kommun@borlange.se

Telefon: 0243-740 00