Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pågående markanvisningar

Här hittar du de områden som markanvisas just nu.

Är sidan tom pågår inga markanvisningar just nu.