Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pågående markanvisningar

Här hittar du de områden som markanvisas just nu.

Bostäder i Sellnäs

Servicecenter
Strategi- och exploateringskontoret

E-post: kommun@borlange.se

Tel: 0243-740 00