Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Åkerskogen 7

Inbjudan till markanvisning fastigheten Åkerskogen 7

Borlänge kommun bjuder in till försäljning genom anbud av fastigheten Åkerskogen 7. Anbud ska vara Borlänge kommun tillhanda senast 2022-02-28.

Detaljerad information finns i nedanstående dokument, där dokumentet ”Inbjudan till markanvisning” innehåller viktig information om markanvisningen.

Inbjudan till markanvisning Pdf, 1.2 MB.

Detaljplan Pdf, 1.2 MB.

Parkeringstal för Borlänge kommun Pdf, 768.9 kB.

Parkeringsstrategi för Borlänge kommun Pdf, 579.8 kB.

Träbyggnadsstrategi för Borlänge kommun Pdf, 3.5 MB.

Miljöstrategi 2021-2030 Pdf, 2.1 MB.

Arkitekturprogram Länk till annan webbplats.

Kontakt
Kontaktperson för detta anbudsförfarande är:
Fredrik Wiberg, Mark- och exploateringsingenjör
Tel: 0243-648 91
E-post: fredrik.wiberg@borlange.se