Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Inbjudan till markanvisning för småhustomter i Sellnäs

Borlänge kommun bjuder in till försäljning genom anbud av fastigheterna Sör Sellnäs 7:9, 7:10 och 7:11. Anbud ska vara Borlänge kommun till handa senast 2023-09-15.

Viktig information kopplat till markanvisningen finns nedan.

Frågor och anbud

Frågor och anbud ska lämnas till Johanna Lindström, Markingenjör på Strategi- och exploateringskontoret.

Johanna Lindström

Markingenjör

E-post: johanna.lindstrom1@borlange.se
Tel: 0243-741 60