Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Vattenparken

Inbjudan till markanvisning - del av fastigheten Hagalund 1:3

Borlänge kommun bjuder in till försäljning genom anbud för del av fastigheten Hagalund 1:3. Anbud ska vara Borlänge kommun tillhanda senast 2022-02-23.

Frågor gällande markanvisningen ska vara inkomna senast 2022-02-16.

Detaljerad information finns i nedanstående dokument, där dokumentet ”Inbjudan till markanvisning” innehåller viktig information om markanvisningen.

Inbjudan till markanvisning Pdf, 4.3 MB.

Plankarta markanvisning Hagalund 1:3 Pdf, 373.9 kB.

Geoteknisk utredning med bilagor område A Pdf, 2.9 MB.


Parkeringstal för Borlänge kommun Pdf, 768.9 kB.

Parkeringsstrategi för Borlänge kommun Pdf, 579.8 kB.

Träbyggnadsstrategi för Borlänge kommun Pdf, 3.5 MB.

Miljöstrategi 2021-2030 Pdf, 2.1 MB.

Arkitekturprogram Länk till annan webbplats.

Kontakt
Kontaktperson för detta anbudsförfarande är:
Robin Slott, Mark- och exploateringsingenjör
Tel: 0243-741 80
E-post: robin.slott@borlange.se