Borlänge kommuns logotyp

Gylle

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas i projektet Gylle. Markarbeten planeras att starta i oktober 2020. Byggnationen beräknas vara färdigt för besiktning sista mars 2023.

Fakta: Gylle

Vad ska byggas?

Särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst. Samtidigt byggs ca 47 trygghetsboenden av entreprenören Magnolia Bostad AB i anslutning till nybyggnationerna i området. Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning. De trygghetsbostäder som byggs kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer.

När beräknas projektet starta?
Markarbeten planeras starta i oktober 2020.

När ska det vara klart?
Byggnationen beräknas vara färdigt för besiktning sista mars 2023.

Vad händer just nu?
Borlänge kommun har tecknat hyresavtal med Magnolia Bostad AB.
(Magnolia Bostad AB förvärvade 2017 företaget Svenska Vårdfastigheter som tidigare varit partner i projektet.)

I oktober 2020 påbörjas markarbeten i projektet Gyllehemmet.

Visionsbilder på Gylle
Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder på byggnationen i Gylle tagits fram.

Gylle nya bostäder
Gylle nya bostäder

Observera att bilderna är en vision på hur byggnaden kan komma att se ut.