Borlänge kommuns logotyp

Ornäs skola

En om- och utbyggnad av Ornäs skola planeras våren 2021.

Ornäs skola är i behov av en utbyggnad för att klara kommande behov i verksamheten. Det finns ett behov av både fler förskoleplatser samt grundskoleplatser i upptagningsområdet.

En om- och utbyggnad av befintlig skola har projekterats och upphandlats.

Vad ska göras?
Befintlig skola kommer att byggas ut med en tillbyggnad/vinkel, en förlängning på befintlig byggnad samt att en del av befintlig skola kommer att byggas om för omfördelning av verksamheterna internt.
Utvändig skolmiljön kommer att delvis rustas upp samtidigt som en omfördelning av gårdarna utförs.

Vem bygger?
Upphandlad entreprenör är Byggpartner.

När startar bygget?
Byggstart är beräknat till vinter/vår 2021 men viss markberedning sker december 2020.

När är bygget klart?
Bygget beräknas stå klart hösten 2021.

Hur påverkas verksamheten av om- och utbyggnationen?
Ombyggnationen ska utföras så att verksamheten påverkas i så liten grad som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns.

Övrigt:
Om detaljplanen för Ornäs hamn går igenom kommer även en stor fotbollsplan att anläggas i direkt anslutning till skolans område. Den ingår inte i skolans projekt utan ligger inom kultur & fritids planer för området.

  • Ingen giltig användare vald.