Borlänge kommuns logotyp
Maximtorget

Maximtorget

Maximparkeringen blir nytt bostadskvarter.

Arbetet med en detaljplan för västra delen av Maximtorget, Maxim 1, har nu påbörjats. Sedan tidigare finns en plan på den östra sidan som möjliggör 80 lägenheter. Den nya planen kommer innebära att ytterligare ca 100 lägenheter kan byggas.

Vad ska byggas?

Bostäder- Maximparkering
Ca 100 lägenheter, finns ingen exploatör än och upplåtelseformen är okänd

När ska projektet starta?

När planen varit ute på samråd kommer arbetet med att hitta en exploatör ta vid.

Status

Detaljplanen är påbörjad.