Borlänge kommuns logotyp

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår, just nu befinner sig processen i samrådsskedet.

Ornäs hamn är ett av Borlänges mest attraktiva områden att bo i, inte minst på grund av pendlingsläget mitt i FalunBorlänge-regionen. Här planeras det bland annat för ett nytt bostadsområde på ca 90 -100 bostäder och att den befintliga småbåtshamnen, iläggningsplatsen och naturområdena säkerställs. En gång- och cykelväg mellan Torsångsvägen och småbåtshamnen möjliggörs. 

Det unika läget med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet gör området ytterst attraktivt.

Fakta

Vad ska byggas?
Cirka 90 bostäder planeras byggas i området.

Status på detaljplanen:
Detaljplanearbete pågår – Planen har varit ute för samråd och granskning, planen förbreds för antagandebeslut i höst 2020, här kan du läsa mer om planprocessen

Just nu:
En arkeologisk undersökning pågår i de norra delarna av Ornäs hamn. Detta för att kunna rusta iläggningsplatsen och förbättra vägstandarden. Den ordinarie infartsvägen till hamnområdet kommer under denna tid att vara avstängd. En tillfällig väg till området finns under tiden i förlängningen av Kolstigen.

Arbetena planeras att pågå till början av oktober.

Vid ev. frågor kontakta:

Servicecenter, 0243-740 00 eller planmark@borlange.se