Borlänge kommuns logotyp

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår.

Ornäs hamn är ett av Borlänges mest attraktiva områden att bo i, inte minst på grund av pendlingsläget mitt i FalunBorlänge-regionen. Här planeras det bland annat för ett nytt bostadsområde på ca 90 -100 bostäder och att den befintliga småbåtshamnen, iläggningsplatsen och naturområdena säkerställs. En gång- och cykelväg mellan Torsångsvägen och småbåtshamnen möjliggörs.

Det unika läget med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet gör området ytterst attraktivt.

Fakta

Vad ska byggas?
Cirka 90 bostäder planeras byggas i området.

Status på detaljplanen:
Detaljplanearbete pågår – Planen har antagits av Kommunfullmäktige men är överklagad och ska prövas av mark- och miljödomstolen.
Här kan du läsa mer om planprocessenlänk till annan webbplats

 

Vid frågor kontakta:

Servicecenter, 0243-740 00 eller planmark@borlange.se