Borlänge kommuns logotyp

Wallintorget - nya bostäder

På Wallintorget i centrala Borlänge finns planer att bygga nya bostäder. En privat exploatör som fått mark anvisad för att bygga är Skoglunds Fastigheter AB.

Fakta: Bostäder - Wallintorget

Vad ska byggas?
ca 40 bostäder planeras av privat exploatör.

Planerad byggstart?
Byggstart oklart

Status på projektet?
Detaljplanearbete pågår.