Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pågående planarbete

Här finns information om pågående arbete med detaljplaner, planprogram och översiktsplaner.

På sidorna går det även att läsa om hur planprocessen ser ut.