Borlänge kommun

Pågående planarbete

Här finns information om pågående arbete med detaljplaner, planprogram och översiktsplaner.

Du kan även läsa om hur planprocessen ser ut.