Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Detaljplan för omlastningscentral mm på fastigheten Gylle 6:90 mfl

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 536

Vad planeras?

En ny Omlastningscentral

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.