Borlänge kommun

483 Detaljplan för Talludden

Fakta om detaljplanen

Kommunens plan nummer: 483

Vad planeras?

En kommunal badplats

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2014 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för en kommunal badplats vid Talludden strax norr om Ornäs.

Projektet är just nu vilande.