Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

532 Detaljplan för Dalsjö 17:14 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 532

Vad planeras?

Ett nytt industri/arbetsplatsområd.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.