Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

536 Detaljplan för omlastningscentral mm på fastigheten Gylle 6:90 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 536

Vad planeras?

En ny Omlastningscentral

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart

Status på projektet?

Projektet är vilande.