Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

563 Detaljplan för Vattenparken

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 563

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Samråd genomfördes 2017.

Planarbetet har pausats efter samråd. När arbetet återupptas kommer information gå att hitta här på Borlänge växer.