Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

589 Detaljplan Masterplan för Tjärna Ängar

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 589

Vad planeras?

Bostäder, ett förtätningsprojekt.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2016 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för förtäta Tjärna Ängar med fler bostäder.

Projektet är just nu vilande.