Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

592 Detaljplan för Dalsjö 23:4

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 592

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.