Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

594 Detaljplan för del av kv Pellesgården

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 594

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Projektet är vilande.