Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

598 Detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52, Ornäs hamn

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 598

Vad planeras?

Cirka 90 bostäder planeras byggas i området.

Status på projektet?

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i december 2020, beslutet att anta detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen. Någon dom i ärendet har ännu inte kommit.