Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

600 Detaljplan för Forsa Ängar 1 och 2

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 600

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2016 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för en bostäder i Forsa Ängar.

Projektet är just nu vilande.