Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

605 Detaljplan för Gylle 1:54 och 1:58

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Gylle 1:54 och 1:58 som möjliggör att fastigheterna kan slås samman till en fastighet och därefter bebyggas med ett bostadshus. Detaljplanen omfattar även allmänplats/gatumark (del av Kahnsgatan). Gatumarken är idag privatägd men förutsätts komma att lösas in av kommunen.

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 605

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen bearbetas just nu inför granskning.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 6 maj - 10 juni.

Handlingar i ärendet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådshandling Plankarta.pdf 770 kB 2021-06-15 11.12
Samrådshandling Planbeskrivning.pdf 2.1 MB 2021-05-06 08.15