Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

605 Detaljplan för Gylle 1:54 och 1:58

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 605

Vad planeras?

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Gylle 1:54 och 1:58 som möjliggör att fastigheterna kan slås samman till en fastighet och därefter bebyggas med ett bostadshus. Detaljplanen omfattar även allmänplats/gatumark (del av Kahnsgatan). Gatumarken är idag privatägd men förutsätts komma att lösas in av kommunen.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

På väg till antagande.