Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

610 Detaljplan för Kvadraten 1, 2 och 7

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 610

Vad planeras?

Bostäder och arbetsplatser

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2017 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för bostäder och arbetsplatser i kv Kvadraten i Borlänge centrum.

Projektet är just nu vilande.