Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

611 Detaljplan för Maxim 1

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 611

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.