Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

615 Detaljplan för Burgrevgården 1:1

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 615

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2017 till plan- och markkontoret att utreda bostäder på fastigheten Burgrevgården 1:1 på Sunnanö.

Projektet är just nu vilande.