Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

617 Detaljplan för Planeraren 4

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 617

Vad planeras?

Ny infart och utökning av fastighet

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2018 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna ny infart och att utöka fastigheten Planeraren 4.

Projektet är just nu vilande.