Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

619 Detaljplan för Tunets skola

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 619

Vad planeras?

En ny skola

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hittas här på Borlänge växer.