Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

620 Detaljlpan för Tomnäs 17:1

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 620

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.