Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

620 Detaljplan för Tomnäs 17:1 och 23:1

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 620

Vad planeras?

Bostäder och hotell

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.