Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

626 Detaljplan för Läroverket 1

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 626

Vad planeras?

Carportar

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hittas här på Borlänge växer.