Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

628 Detaljplan för Matsknutsgårdarna 1:3 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 628

Status på projektet

Mark- och miljööverdomstolen tog den 21/10 beslutet att avslå Borlänge kommuns ansökan om prövningsrätt på detaljplanen för Mats Knuts.