Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

632 Detaljplan för Hesse 44:8

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 632

Vad planeras?

Bostäder för äldre, lokaler för hemtjänst, dagverksamhet och förskola

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna bostäder för äldre, lokaler för hemtjänst, dagverksamhet och förskola.

Projektet är just nu vilande.