Borlänge kommun

633 Detaljplan för Varpan 1

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 633

Vad planeras?

Utbyggnadav förskola

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1.

Projektet är just nu vilande.