Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Illustrationen visar exempel på byggnation av biogasanläggning inom planområdet

Illustrationen visar exempel på byggnation av biogasanläggning inom planområdet

634 Detaljplan för Ovandal 7:11 m. fl. (Biogasanläggning alt. industri) vid Fågelmyra

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 634

Vad planeras?

En detaljplan för att möjliggöra en biogasanläggning, alternativt industri, vid Fågelmyra.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart. För att kunna påbörja byggnationen krävs en antagen detaljplan som fått laga kraft. Först då kan bygglov sökas för byggnationen.

Status på projektet?

Detaljplanen har varit ute på granskning 30 augusti - 30 september 2021. Nu pågår bearbetning av handlingarna inför antagande.

Handlingar i ärendet