Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

636 Detaljplan för Forsa 46:133

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 636

Vad planeras?

En detaljplan som ger möjlighet att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Forsa 46:133 m.fl.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Detaljplanen var ute på samråd 24 juni - 13 augusti. Nu pågår bearbetning av handlingarna inför granskning som planeras under hösten.

Handlingar i ärendet