Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

637 Detaljplan för Edvard 3

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 637

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hittas här på Borlänge växer.