Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

637 Detaljplan för Edvard 3

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 637

Vad planeras?

Detaljplanen kommer att möjliggöra bostads­bebyggelse inom fastigheten Edvard 3. Bebyggelsen ska anpassas utifrån fastighetens storlek, topografi och angränsande bebyggelse.

Aktuellt projekt innebär två stycken flerfamiljshus med totalt cirka 30 lägenheter.

Planerad byggstart?

Preliminär byggstart sker kvartal 2-3 2022.

Status på projektet?

Antagandehandlingar är under framtagande. Preliminärt så tas detaljplanen upp för antagande i Samhällsbyggnadsnämnden den 15 december 2021.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar