Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

638 Detaljplan för Enen 2

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 638

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för bostäder på Enen 2.

Projektet är just nu vilande.